Tan Yan Quan

Electrical Engineering

Nikhil Menon

Chua Eng Kiat, Robin James

Chua Khai Shuen

Ivan Oh Choon Kiat

Ng Yu Song

Tan Yu Teng Jonathan

Jimmy Chiun Wei Ming

Fong Kei Sen

Electrical Engineering

Benjamin Chua Jing Yew

Seah Yi Yi Chloe

Computer Engineering

Ong Jie Jun

Environmental Engineering

Yeo Huai Zhe

Mechanical Engineering

Chung Jun Yu Chester

Mechanical Engineering

Chua Si En Jodi

Materials Science Engineering

Ng Zhi Qing

Electrical Engineering

Jeffrey Ng Yin Jet

Electrical Engineering

Tio Zhi Kai

Chemical Engineering

Vishesh P Arora

Computer Engineering

Charis Chiang Yi Ning

Biomedical Engineering

Tay Chao Jie

Electrical Engineering

Daniel Lim Zi-Jie

Computer Engineering

Marisa Lim Ching Yee

Biomedical Engineering

Lim Kang Heng

Industrial Systems Engineering

Shaun Heng Wei Hao

Chemical Engineering

Liew Zheng Jie

Chemical Engineering

Kwek Yong Kai

Mechanical Engineering